Så snart midlene er fordelt, vil du finne akseptskjema her.