Så snart midlene er fordelt, vil du finne bekreftelsesskjema her.