Eksempler på saker

Politiet sender voldssaker, trusler, innbrudd, skadeverk, mobbing og tyverier til konfliktrådet. Sivile konflikter kan være uenighet i forhold til naboer, familie, arbeidsplassen eller andre. Disse sakene kan dreie seg om veier, snømåking, støy, lukt, rykter, trær, ødeleggelser og mye mer.

Å møte i konfliktrådet er frivillig. Alle parter må samtykke til møte.