Søker

Kontaktperson / ansvarlig for søknaden

Regnskapsansvarlig / økonomiansvarlig

Innledning

Saksnummer skal skrives slik år/nummer som f.eks: 2020/5890. Har du et annet saksnummer eller er usikker, ta kontakt.

Mottaker

Ansvarlig kontaktperson for søknad

Overskrift

Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ikon for Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer
Ungdomsstraff og Ungdomsoppfølging

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt

Les mer
Faktaboks farge 1

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt «Konfliktråd i fengsel», har det vært lagt til rette for møte mellom dem som soner en dom i fengsel og dem på utsiden.

Les mer
Faktaboks farge 2

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt «Konfliktråd i fengsel», har det vært lagt til rette for møte mellom dem som soner en dom i fengsel og dem på utsiden.

Les mer
Faktaboks farge 3

Helt siden 2003 da konfliktrådet igangsatte et treårig prosjekt «Konfliktråd i fengsel», har det vært lagt til rette for møte mellom dem som soner en dom i fengsel og dem på utsiden.

Les mer
Podcastinnspilling, Gro Jørgensen intervjuer Gro Rossland som forteller om gjennopprettende prosess.

Gjenopprettende prosess

Gjenopprettende prosess er betegnelsen på metoden som konfliktrådets 550 meklere bruker i møter der noen har noe uoppgjort seg imellom.

Gro Jørgensen og Morten Rønne snakker om voldssaker i konfliktrådet.

Vold

Blir du slått ned på byen en sen kveld, er voldsmannen den siste du vil møte. Eller er det nettopp han du trenger å møte?

Helle Rånes forteller om mobbing og konfliktrådet.

Mobbing

Ei jente i 9. klasse uteblir fra skolen. Årsaken er mobbing fra ei annen jente i klassen. Skolen spør om konfliktrådet kan ta saken.

– Når får jeg anmerkning på rullebladet mitt? Betyr anmerkning der at jeg ikke får visum til USA - eller ikke kan jobbe med barn?

Hvis du er over 15 år og blir tatt for en ulovlig handling, får du normalt en anmerkning på politiattesten (det som gjerne kalles rullebladet). Dette vil bli strøket etter en viss tid – avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet.

Hvis politiet sender saken til mekling i konfliktråd og det inngås en avtale som holdes, får du ingen anmerkning på den ordinære politiattesten. Hvis det ikke begås nye lovbrudd de neste to årene, vil saken heller ikke bli med på den uttømmende politiattesten. Det kan være enkelte unntak, og ungdomsoppfølging og ungdsomsstraff har egne regler, begge deler kan du lese mer om her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/opplysninger-i-politiattesten/

Uttømmende politiattest vil du trenge ved noen typer stillinger blant annet hvis du vil inn i politiet – eller enkelte jobber som har med barn å gjøre. Hvilken vurdering som gjøres i forhold til lovbruddet, vil blant annet avhenge av type lovbrudd og hvor lenge det er siden det skjedde.

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Skal du være der lengre – eller er siktet eller dømt for et kriminelt forhold må det søkes om visum. Hovedregelen er at dersom en er dømt for kriminelle forhold får du ikke visum til USA. Men det er noen unntak. Det er hvis personene kun har begått ett kriminelt forhold og strafframmen var under 1 år – og dommen på mindre enn 6 måneder – eller at vedkommende var under 18 år da det skjedde og at det er minst 5 år siden lovbruddet fant sted. For nærmere informasjon kan du kontakte den amerikanske ambassaden i Oslo.

– Jeg ble tatt i å stjele klær og sminke fra en butikk og blitt anmeldt til politiet. Jeg har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hva skjer nå?

Politiet avgjør om saken din blir sendt til konfliktrådet. Hvis butikksjefen også sier ja til å møte i konfliktrådet, vil du (og foreldrene dine hvis du er under 18 år) få en henvendelse fra konfliktrådet for å avtale når og hvor dere skal møtes. Ofte skjer dette på ettermiddag eller kveldstid. Du har også en samtale med mekleren på forhånd.

I selve møtet treffer du en fra butikken sammen med en eller to meklere som leder møtet. Tema i møtet er å fortelle hva som skjedde, hva du tenker om det i dag og om det er mulig å komme fram til en avtale hvor du «gjør opp» for den ulovlige handlingen. Det kan være en økonomisk erstatningsavtale, en arbeidsavtale hvor du avtaler å jobbe et visst antall timer – eller det vi kaller en forsoningsavtale hvor det f. eks står hvordan dere skal forholde dere til hverandre i fremtiden.

– Jeg blir mobbet på nett. Hva kan jeg gjøre?

Fortell det til noen du stoler på – foreldrene dine, en lærer eller en annen voksenperson som du har tillit til. Trusler og mobbing på nettet er like alvorlig som å si det muntlig. Noen ganger kan det være riktig å anmelde saken til politiet. Konfliktrådet får mange slike saker – enten ved at de sendes oss fra politiet eller at du selv tar kontakt med konfliktrådet. I så fall tar vi kontakt med den som mobber og spør om han/hun vil møte. Hvis det gjelder personer som er under 18 år vil også foreldrene få beskjed.