– Jeg sa ja til å møte i konfliktrådet, men nå angrer jeg. Er redd for å treffe han som slo meg den kvelden. Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Du kan trekke deg fra konfliktrådsbehandling når som helst uten at det får noen følger for deg. Da går saken tilbake til politiet som vil behandle lovbruddet slik de ville gjort om den ikke ble sendt til konfliktrådet i første  omgang.

Det er veldig vanlig å grue seg til et møte i konfliktrådet der man skal møte den som gjorde deg vondt. Men kanskje bør du vurdere en gang til om du skal møte i konfliktråd eller ikke? Politiet – og også mekleren går gjennom forhåndssamtale både med deg og han som slo, og har vurdert at meklingsmøtet kan være en fin mulighet for dere å møtes og snakke ut om det som skjedde. Du har har mulighet til å ha med dere en støtteperson i meklingsmøtet som du på forhånd avtaler med mekler. Det kan gjøre det lettere å møte, og det kan være fint å ha noen å snakke om opplevelsen med etterpå.

Et møte med gjerningspersonen kan bety at du ikke vil være redd for å møte han i framtida. Da har dere sett hverandre og snakket om hvordan dere skal forholde dere til hverandre – før dere eventuelt møtes igjen i nærmiljøet.