Høringer

Høringssvar fra Sekretariatet for konfliktrådene og Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging finner du her:  kriminalitetsforebygging.no