Alle kan ta uforpliktende kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd eller veiledning om en aktuell sak. Har du spørsmål eller trenger råd? Konfliktrådet har taushetsplikt.

Er du part i en straffesak og ønsker mekling i Konfliktrådet, kan du be politiet vurdere om saken egner seg til dette. Dette bør du ta opp så tidlig som mulig for eksempel når du møter til avhør eller ved anmeldelse. Du vil da bli spurt om du samtykker til konfliktrådsbehandling. I sivile saker kan vi kan ta kontakt med den andre parten og spørre om han/hun samtykker til et møte. Konfliktråd er frivilig.

Konfliktråd er gratis.

Det finnes 12 konfliktråd i Norge. Ditt lokale konfliktråd finner du nederst på siden.