Mekling skiller seg fra konfliktløsning i domstolene hvor det ofte handler om å få rett og vinne over den andre parten. I mekling brukes dialogen - slik at partene i større grad får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. I konfliktrådsmøtet har du selv innflytelse på hva som skal stå i avtalen, hva som må til for å gjenopprette skaden. Konfliktrådet behandler sakene raskt. I gjennomsnitt tar det tre-fire uker fra saken mottas i konfliktrådet til den avsluttes.

Tjenesten er gratis, og tilbys over hele landet.

Straffesaker:

Erfaring viser at etter vonde hendelser kan det å møte hverandre under trygge rammer og med hjelp fra meklere, gjøre det lettere å få bearbeidet hendelsen og lagt den bak seg. I konfliktrådet fokuseres det på hvilke konsekvenser hendelsen har hatt for fornærmede, og hva som må til for å gjenopprette skadene som har skjedd, enten det gjelder økonomisk erstatning eller mellommenneskelig forhold. Partene får også mulighet til å stille de spørsmålene de måtte ha.

Å treffes i konfliktrådet kan dessuten hjelpe til med å overvinne spenningen og redselen for det første møtet etter hendelsen.

Sivile saker:

Når en uenighet eller konflikt oppstår, kan det å møtes sammen med en upartisk mekler, gjøre dialogen mer konstruktiv. Mekleren leder møtet, sørger for at begge parter får si det de ønsker, og leder prosessen framover for å se om partene kan finne fram til en løsning de begge kan leve med. Ofte kan konflikter bygge på misforståelser. Gjennom et møte i konfliktrådet hvor saken belyses fra begge sider, blir det lettere å finne fram til en avtale.

Hvis du er usikker på om du ønsker et møte - eller bare har spørsmål - kan du ta kontakt med ditt lokale konfliktråd  (se nederst på denne siden) og snakke med dem før du bestemmer deg. Alle ansatte og meklere har taushetsplikt.