Konfliktrådet Innlandet

Avdelingene Elverum og Gjøvik

post.innlandet@konfliktraadet.no

Postadresse: Postboks 372, 2403 Elverum

Besøksadresse Elverum:  Storgata1, 2408 Elverum

Besøksadresse Gjøvik: Storgata 14, 2815 Gjøvik

 

 

Telefon 62 00 08 31

Konfliktrådsleder Siri Stormoen 95 10 45 55

Tilbyr mekling i Innlandet.

 OBS!

MELDE INN SAK TIL KONFLIKTRÅDET INNLANDET

Har du en sak du ønsker å melde inn direkte kan du gjøre det på vår nettside www.konfliktraadet.no via «knappen» Meld inn en sak til konfliktrådet.

Eller du kan ta kontakt via post.innlandet@konfliktraadet.no  evn. telefon 62 00 08 31, for eksempel om du ønsker å drøfte om saken din vil egne seg for konfliktrådsbehandling. Om du velger å sende en e-post er det viktig at den ikke inneholder personsensitiv informasjon.