VERTIKAL_RGB

Samarbeidet med Dinamo hadde oppstart rett før sommeren, og fortsatte utover høsten med representanter fra våre 12 konfliktådet rundt i landet. 

Hele den kreative prosessen har foregått på skjerm i en tid da det ikke var mulig å møtes fysisk. Vi er glade og stolte over å endelig kunne vise fram den nye logoen vår - som vil komme mer og mer til syne i alle våre produkter i månedene som kommer.

Konfliktrådets verdier er kvalitet, nytenkende og tro på mennesket, og vi jobber hovedsaklig med fem ulike områder: gjenopprettende prosesserstraffegjennomføring, kommunikasjon og samfunnskontakt, kriminalitetsforebygging og kompetanse.

Logoen viser at konfliktrådet er en inkluderende og kunnskapsrik  samfunnsaktør som jobber mot et tryggere samfunn gjennom konflikthåndtering, kunnskapsformidling og forebygging av kriminalitet og rus. 

Mekling i konfliktråd

Meld inn saken din til oss

Vår fremste tjeneste er mekling i konflikter. Vi mekler både i sivile saker, og i straffesaker. En upartisk mekler tilrettelegger for et møte mellom partene, hvor begge parter får fortalt sin historie om hva som har skjedd. Ofte kommer partene fram til en avtale begge kan godta. Mekling i konfliktråd er en gratis tjeneste for folk i alle aldre. 

Konfliktrådet utvikler også nye nettsider, som blir lansert våren 2021 - selvsagt i ny logo og ny visuell profil. Vi gleder oss til å vise fram den når den tid kommer!