Sfk mener høringsnotatet tar tak i sentrale utfordringer som både konfliktrådene og forskning har pekt på og at forslagene samlet sett fremstår som en positiv videreutvikling av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det er særlig positivt at departementet fremhever at gjenopprettende prosess skal være en sentral del av straffereaksjonene.

Sfk har enkelte kommentarer til de konkrete forslagene. Videre peker vi på områder hvor det er ønskelig med mer avklaring.

Sfks høringsuttalelse kan leses her