Berit  2-2  Trafo

Skrevet av Berit Hagen

Ungdom med promille, uten førerkort, kjører villmann. 17 åring siktet for tyveri av bil og kjøring i høy hastighet. Gutter fyllekjørte med firehjuling. Noen av ungdommene bak avisoverskrifters om dette, vil i sin ungdomsplan for straffegjennomføringen, ha ulike tiltak der målet er at de ser konsekvenser av handlingen i trafikken og endrer adferd.

Ungdomskoordinatorene i Konfliktrådet Agder, Silje Øvrevik og Hanne Askildsen, er full av lovord og mener at tiltak som Trafoen har en virkning.  I tillegg til ungdom fra Agder, har ungdom fra Rogaland og Finnmark som er straffedømt for trafikale forhold, deltatt i opplegget.

Leder i Trafoen, Marit Bech Olsen
Marit Bech Olsen, leder av Trafoen

Hva skjer på Trafoen i Agder

-Ungdom under straffegjennomføring som kommer til Trafoen er i begynnelsen litt skeptiske til oss. Men det er faktisk disse ungdommene som takker oss mest etter endt opplegg her, og sier at dette var veldig ok å være med på, sier leder av Trafoen Marit Bech Olsen.

Trafoen består av et eget bygg med særegen arkitektur. I bygget er det fem rom. I fire av rommene vises det film, mens det femte rommet er til samtale og refleksjon. Deltakerne går gjennom rommene i en fastsatt rekkefølge, og opplever gjennom filmene en trafikkulykke på nært hold. I sikkerhetshallen får ungdommen fysisk kjenne på kroppen hva som skjer i en kollisjon som skyldes stor fart.   

Vil at du skal overleve

Initiativtakernes mål var å forhindre at andre unge skulle oppleve det samme som de selv hadde gjort, etter at de mistet sine venner i trafikkulykken. De ville at andre skulle få føle litt på det de selv opplevde, uten å måtte gjøre det "på ordentlig". De ønsket med andre ord å gi unge mennesker en tankevekker, men dette måtte skje uten noen bruk av pekefinger.

 - Vi har ett hovedmål og en visjon med det vi holder på med. Vi vil at du skal overleve, sier Marit Bech Olsen som sier på at forebyggende arbeid har effekt og tror at det å øke forståelse for årsaken til - og konsekvensen av - trafikkulykker er viktig i det arbeidet.

Trafoprosjektet startet som et trafikksikkerhetsprosjekt i Kristiansand, og åpnet 17. mars 2005. Det var planlagt å pågå i tre år, til 2007, men ble da gjort til et permanent tiltak. Det er nå Agder fylkeskommune som finansierer og eier tiltaket.  Liknende prosjekter finnes andre steder i Norge.

BErit 3 plkat

Fokus på refleksjon i Nordland

Ungdomskoordinator Christina Aas i Konfliktrådet Nordland, har i løpet av 2020 hatt flest ungdommer med trafikale lovbrudd på en U18 reaksjon blant konfliktrådene i Norge.

-Kriminalomsorgen i Bodø har gjennomført et opplegg på tre ettermiddager med ungdom som har begått trafikale lovbrudd. Med litt justeringer er det samme opplegg som Kriminalomsorgen har brukt ovenfor voksne, forteller Aas.

-Det siste året har ikke opplegget latt seg gjennomføre på grunn av Covid-19. Som et alternativ har forebyggende politi på Fauske nylig laget et opplegg som vi har begynt å gjennomføre i oppfølgingsteam med den enkelte ungdom. Det blir gjennomført som en dialog med ungdommen med fokus på refleksjon, sier Aas.

 Tema som tas opp er:

  • Politiets oppgaver rundt lovbruddet og håndheve lovgivningen rundt dette.
  • Hastighet og konsekvenser av høy fart, for eksempel bremselengde.
  • Statistikk på landsbasis og aktuell kommune ble også tatt opp. Her ble det også snakket om omkomne.
  • Kjøring i rus. Hvordan det påvirker kroppen din og vurderingsevne
  • Det å tørre å si ifra – si nei
  • Prøvetid etter oppkjøring