Konfliktrådet tilrettelegger for møter slik at de som har en konflikt kan snakke sammen og kanskje finne en løsning begge kan godta. Tjenesten er gratis.

-Vi er glade for å komme i gang med mekling igjen. I disse krevende tider kan konflikter lett oppstå, og da er det ekstra viktig at konfliktrådet kan tilby alternative meklingsmøter som kan fungere godt til tross for unntakstilstanden vi befinner oss i - og som vi ikke kjenner varigheten av, sier direktør i Konfliktrådet, Christine Wilberg.

All meklingsaktivitet i landets konfliktråd ble stanset da Korona-restriksjonene ble innført. Tiden har vært brukt til å sikre gode rutiner for parter og meklere som møtes over telefon eller video. Tirsdag 31. mars vil det digitale meklingstilbudet tre i kraft, selv om det er noen variasjoner i de 12 konfliktrådene i forhold til oppstart.

Ikke alle typer saker vil egne seg, men her vil konfliktrådet i samarbeid med partene avgjøre det. Det er også en forutsetning at partene i meklingen godtar at deres konflikt mekles via telefon eller video. Alternativet er å vente til unntaksperioden er over og det igjen kan tilrettelegges for møter ansikt til ansikt.

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for å begrense smittefare vil alle Konfliktrådets kontorer fortsatt holdes fysisk stengt, og de ansatte har hjemmekontor.  - Vi erfarer at mange har behov for å høre om det vanskelige de står i kan egne seg for en sak i konfliktrådet. Våre telefonlinjer er åpne og konfliktrådene tar imot saker som før, både fra publikum og fra politiet, sier direktøren. Sakene vil bli meklet enten via telefon eller video – eller at saken forberedes slik at meklingsmøtet kan holdes raskt, etter at korona-tiltakene opphører.

 

Kontakt:

Direktør Christine Wilberg mob: 913 29 433 christine.wilberg@konfliktraadet.no