dommerpodden_thov_frøydis

Konfliktrådet i dommerpodden

Konfliktrådets Frøydis Heyerdahl og Thov Midtsund Nordbø har vært i dommerpodden for å snakke om straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging som konfliktrådet har ansvar for.
 
 
Mette og maleri av Ethel

Mettes oppgjør med kritikerne etter hennes møte med pappas drapsmann

«I årene etter at jeg møtte han som drepte pappaen min, har jeg møtt så mye kritikk og motstand. Dere skal vite at for meg var det et viktig møte. Et møte jeg ikke i mine villeste fantasier kunne spådd hvordan ville gå.» Det skrev Mette Lunne på sin facebookside for noen uker siden. Fem år etter møtet med drapsmannen, tar hun et oppgjør med kritikerne og forteller hvordan møtet forandret hennes tanker til det bedre.

Agron og Kosovo

Mekleren fra Kosovo

Fontene har skrevet en artikkel om Agron Tahiri som jobber ved Konfliktrådet i Sør-Øst og som også har bred erfaring som mekler. I artikkelen forteller han sin historie fra han deserte fra krigen på Balkan, kom som asylsøker til Norge - og nå bidrar til å løse konflikter. 

Stine Jakobsson Strømsø

Stine Jakobsson Strømsø – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

-Fra familievoldssaker til nasking og nabokonflikter gjør at jeg møter mennesker i svært ulike livssituasjoner. Det er nok bredden i type konflikter som er mest utfordrende, men også det mest spennende, sier Stine Jakobsson Strømsø (42) som er mekler i Storfjord kommune i Troms og Finnmark fylke. Til daglig jobber hun som direktør. Opphavet til at hun ble mekler,  var en tidligere kollega i Oslo som snakket varmt om meklervervet.
Mona 3

Brudd på smittevernloven til Konfliktrådet

-Mer forebyggende enn bøter, sier politiet

Ni ungdommer som ble anmeldt for brudd på de lokale smittevernforskriftene i Bodø etter en fest i slutten av februar, blir ikke bøtelagt. I stedet har politiet med medhold av Statsadvokatene i Nordland besluttet at saken skal avgjøres ved mekling. På landsbasis er dette den første «Covid-relaterte» straffesaken som er sendt konfliktrådet.

animasjonsfilm 1

Animasjonsfilm til unge lovbrytere

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner som konfliktrådet er ansvarlig for. Dersom en ung lovbryter skal få ungdomsoppfølging eller idømmes ungdomsstraff, må ungdommen og verge samtykke til at en slik reaksjon gis. Da må ungdommen få god informasjon om hva straffereaksjonen går ut på. Animasjonsfilmen – som ble ferdigstilt på nyåret – gir svar på akkurat det.

Trond Jakobsen

Trond Jakobsen - derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

-Gleden av å kunne bidra til løsning av konflikter som i utgangspunktet kan virke som fastlåste saker, gjør at jeg trives med vervet. Det sier Trond Jakobsen (46) som er mekler i Lillehammer og omegn – og tilhører Konfliktrådet Innlandet. Til daglig jobber han i ambulansetjenesten på Sykehuset Innlandet.

Berit  2-2  Trafo

Lovbrytere fra trafikken får innblikk i konsekvensene

Det startet med en tragisk bilulykke i 2002 der fire ungdommer mistet livet. Venner som ønsket å forhindre at det skjedde igjen, tok initiativet til opprettelse av Trafoen i Kristiansand. Her skal deltakerne gjennom samtaler og filmer av trafikkulykker på nært hold, motiveres til å slutte med kjøring i ruspåvirket tilstand eller i stor fart. Noen av ungdommene som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i konfliktrådet på bakgrunn av trafikale lovbrudd, har Trafoen som et krav de må delta i.  

Fontene

Ville helst ha fengsel....

En historie som viser at det nytter! Les om 16-åringen som takket være engasjerte folk rundt seg, har fått igjen troen på en framtid med jobb og et annet liv. Via ungdomsoppfølging tas det tak i grunnen til at ungdom ruser seg og begår kriminalitet.

VERTIKAL_RGB

Rapporter om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Det foreligger en rapport om tidsbruk fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging starter, og en rapport om overføringsgrunnlaget i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Begge rapportene ligger på våre sider til nedlasting.