Fontene

Ville helst ha fengsel....

En historie som viser at det nytter! Les om 16-åringen som takket være engasjerte folk rundt seg, har fått igjen troen på en framtid med jobb og et annet liv. Via ungdomsoppfølging tas det tak i grunnen til at ungdom ruser seg og begår kriminalitet.

VERTIKAL_RGB

Rapporter om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Det foreligger en rapport om tidsbruk fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging starter, og en rapport om overføringsgrunnlaget i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Begge rapportene ligger på våre sider til nedlasting.

Jan 2021 Christine Wilberg

Bekymringsfull nedgang i antall saker til konfliktrådene

Konfliktrådet har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019. Dette gjelder både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 6188 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 6582 saker året før – en nedgang på 6 %.

Line Victoria Elvegård

Line Victoria Elvegård – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe for medmennesker og samfunnet ellers. Det gjør meg godt å kunne hjelpe andre mennesker. Følelsen du får når partene gir hverandre en klem på vei ut døra er nærmest ubeskrivelig, sier mekler Line Victoria Elvegård (36).

Korona ga ikke flere nabokonflikter

Midtveis i januar er saktallene for 2020 klare. NTB skrev denne artikkelen i romjula der de oppsummerer noen trender fra det spesielle året som straks er historie.  

Illustrasjon_1_mekling-i-konfliktråd

Hva gjør konfliktrådet? Se film!

Se vår nye film, som kort og godt forteller hvem vi er og hva vi gjør. Del gjerne filmen for å spre informasjon om hva konfliktrådet kan bistå med.

VERTIKAL_RGB

Konfliktrådet har fått ny logo

I samarbeid med Dinamo har konfliktrådet fått utarbeidet ny logo og ny visuell profil. Logoen formidler at konfliktrådet er en upartisk brobygger -  uavhengig av om vi mekler i konflikter, formidler kunnskap eller jobber med kriminalitetsforebygging. 

Konfliktrådets høringsuttalelse om forslag til endringer i ungdomsreaksjonene

Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har gitt innspill til forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven og straffeprosessloven. Endringsforslagene knytter seg i hovedsak til de straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.
Hegg - Berit

-Nabokonflikt er ugreit, da er det fint med konfliktrådet

-Jeg kuttet ned naboens hekk. Det var jo ikke greit. Men det var først etterpå at jeg forsto at det var naboen som eide hekken.

Et liv i rus

Trengte å møte sin dødssyke far

En ung mann sitter i fengsel. Et liv med rus og kriminalitet har gjort forholdet til familien vanskelig, og de har hatt lite kontakt over mange år. Spesielt er forholdet mellom Stian og hans far, betent. Nå vet han at faren er syk og snart kommer til å dø.