#Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021

Folkehelse er et ansvar på tvers av sektorer og samfunnsområder. Å investere i god utdanning, gode oppvekstvilkår og gode helsetjenester til barn og unge er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.