Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset 2018 – 2022

Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak der det er naturlig å samarbeide på tvers av kommunene Alvdal, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset.