Handlingsplan – sammen mot vold 2017-2021

I 2013 ble Balsfjord kommunens første handlingsplan «Sammen mot vold» vedtatt. Lovendringer, nye utviklingstrekk, ny kunnskap og nye tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner har ført til at det var behov for å utarbeide ny plan.