Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner – Arendal

Hovedmålet for handlingsplanen er at innbyggerne i Arendal skal leve sine liv uten vold.

Handlingsplanen skal være et verktøy for å forhindre, avdekke og håndtere all form for vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner.
Gjennom bevisstgjøring og kunnskap ønsker kommunen å formidle nulltoleranse mot vold og seksuelle overgrep.

Her finner du kunnskapsoversikten.