SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021

Sammen med andre offentlige instanser samt private og frivillige aktører, legger Oslo kommune og Oslo politidistrikts handlingsplan opp til en tverrsektoriell innsats for å spisse, styrke og videreutvikle innsatsen for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge.