SSP-samarbejdet i det kriminalitetsforebyggende arbejde

Siden det danske SSP-samarbeidet mellom skole, sosiale tjenester og politi ble opprettet i 1975, har det vært en viktig del av kommuners innsats for å forhindre kriminalitet blant utsatte barn og unge. På oppdrag fra Det kriminalpræventive råd har VIVE undersøkt hvilken rolle SSP-samarbeid spiller som forebyggende tiltak mot 10-17-åringer i dag og hvordan SSP-samarbeidet kan styrkes.