Rapportering tilskuddsmidler

Dersom du ønsker å se hele skjema, og eventuelt skrive notater før du begynner å fylle ut det digitale skjema, finner du skjema i wordformat her: Rapporteringsskjema (word)

Men merk at den endelige rapporteringen skal sendes inn med det digitale skjemaet.

Innledning

Saksnummer fremgår av tilsagnsbrev og skal skrives inn i et visst format, f.eks. 2020/5890

Mottaker

Ansvarlig kontaktperson for søknad