Rapportering tilskuddsmidler

Innledning

Saksnummer skal skrives slik år/nummer som f.eks: 2020/5890. Har du et annet saksnummer eller er usikker, ta kontakt.

Mottaker

Ansvarlig kontaktperson for søknad