VERTIKAL_RGB

Domstoladministrasjonen, Kriminalomsorgsdirektoratet, Politidirektoratet, Den høyere påtalemyndighet ved Riksadvokatembetet og Sekretariatet for konfliktrådene fikk i tildelingsbrev for 2020 i oppdrag å utarbeide en felles analyse av tidsbruken fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging starter. 

Rapport om tidsbruken fra lovbrudd begås til straffegjennomføringstarter kan du laste ned her

Den høyere påtalemyndighet ved Riksadvokatembetet og Sekretariatet for konfliktrådene fikk i tildelingsbrev for 2020 i oppdrag å samarbeide om en kartlegging av hvilke saker som får ungdomsstraff og ungdomsoppfølging på hvilket overføringsgrunnlag, og vurdere om det også er behov for tydeligere føringer for hvilke saker som anses egnet. 

Rapport om overføringsgrunnlag i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging kan du laste ned her