Sekretariatet for konfliktrådene

post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

 

Telefon 21 01 23 01

Direktør Christine Wilberg 913 29 433 christine.wilberg@konfliktraadet.no
Fung. presse- og medieansvarlig  Linn E. Frenningsmoen  477 53 964
linn.frenningsmoen@konfliktraadet.no

 

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet - og beredskapsdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift.