Digital SLT-samling 8. mars 2022

 

Program: 

09:00:   Velkommen!

09:05:   Sommerjobber i Eigersund kommune - Kari Anne Bergøy, SLT-koordinator

09:30:   Kuba-samarbeidet: Felles tiltaksprioritering i politi og kommune - Siri Kristin Strand, SLT-koordinator, Verdal og Anette Skjervø Tiller, SLT-koordinator, Levanger

09:55:   10 min pause

10:05:   HKH-kartlegging og ungdomssatsning i Lørenskog - Inga Marit Bakken, SLT-koordinator i Lørenskog

10:30: HKH-kartlegging: Sammen om innenforskap -Hvordan bør vi som lokalsamfunn jobbe sammen om forebygging og tidlig innsats, for å forhindre hatefulle ytringer, radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge, Anette Malme, SLT-koordinator, Færder

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

 

Ønsker du selv å presentere noe, eller har du forslag på et tema som du ønsker at skal tas opp? Ta kontakt med oss! 😀