Digitale SLT-samlinger i 2022

 

Program

8. mars

09:00:   Velkommen!

09:05:   Sommerjobber i Eigersund kommune - Kari Anne Bergøy, SLT-koordinator

09:30:   Kuba-samarbeidet: Felles tiltaksprioritering i politi og kommune - Siri Kristin Strand, SLT-koordinator, Verdal og Anette Skjervø Tiller, SLT-koordinator, Levanger

09:55:   10 min pause

10:05:   HKH-kartlegging og ungdomssatsning i Lørenskog - Inga Marit Bakken, SLT-koordinator i Lørenskog

10:30: HKH-kartlegging: Sammen om innenforskap -Hvordan bør vi som lokalsamfunn jobbe sammen om forebygging og tidlig innsats, for å forhindre hatefulle ytringer, radikalisering og voldelig ekstremisme blant unge, Anette Malme, SLT-koordinator, Færder

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

 7. juni

09:00:   Velkommen!

09:05:   Presentasjon av SAMMEN - et kart som beskriver samhandlingsforløp for vanlige psykiske plager,  Elliott Kim Jørpeland, SLT-koordinator i Stavanger

09:30:   Storforeldremøte om Ungdata, Sissel Kruuse-Meyer, SLT-koordinator i Horten

09:55:   10 min pause

10:05:   Lokal mobilisering mot doping i Bjørnafjorden kommune, Elin Tuft, SLT-koordinator i Bjørnafjorden og Tor Helge Myhre fra Antidoping Norge.

10:30:  Undervisningsopplegg om vold og deling av voldsvideoer, Christoffer Svenningsen, Kripos

10:50:  Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.

6. september

0900 – 0905 Velkommen

0905 – 0925 Demokratiprosjektet  i Kristiansand, Lene Mordal Prosjektleder Demokratiprosjektet, Samsen

0925 – 0945 Regional organisering av SLT i Oslo, Sara Adolphson,  SaLTo-koordinator i Bydel Bjerke

0945 – 1000 Pause

1000 – 1020 Digital handlingsplan vold i nære relasjoner, Siv Janne Håseth-Eik fagleder oppvekst, kultur og velferd

1020 – 1040 Utenforfloken 3.0, Christian Hove, ÆRA

1040 – 1050 Spørsmål, kommentarer, avslutning

6. desember

09:00:   Velkommen!

09:05:   Overgangsleir fra barne- til ungdomsskole og samarbeid med frivillige på Karmøy, Siri Merete Alfheim, SLT-koordinator

09:30:   Erfaringer med besøk av Sian, Bodø, Torild Eriksen Nordland, SLT-koordinator og Henrik Brørs, politikontakt.

09:55:   10 min pause

10:05:   Utenforskapsprogrammet i Orkland kommune, Karin Røttereng SLT-koordinator

10:30:   Veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, Catharina Borchgrevink, Sfk

10:50:   Avsluttende kommentarer og innspill til kommende møter.