Trond Jakobsen

-Det er fint å lede meklingsmøter der den gjenopprettende prosess kommer i sin fulle rett slik at en påklaget i en straffesak kan rydde opp, både i forhold til det strafferettslige og i en gjenopprettende prosess mellom partene i saken. Dette gjelder også for øvrig saker som handler om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 -Hva er det mest utfordrende ved meklerrollen?

-I sivile saker kan dette være saker som har gått i arv og har vært langvarige, for eksempel nabokonflikter som har vedvart i generasjoner. I straffesaker kan det være saker med handlinger som gjør sterke inntrykk på oss meklere og der vi skal være upartiske og vie alle parter like mye oppmerksomhet i meklingsmøtene. Dette opplever jeg at meklerne er gode på i utøvelsen av meklerrollen.

 -Hva er det mest givende med meklerrollen?

 -Det er nok å mekle saker med høyt konfliktnivå hvor det i mange tilfeller krever godt forarbeid og forsamtaler for å trygge partene på et meklingsmøte. Så skjer det i meklingen at det kommer gode spørsmål og svar som gjør at konfliktnivået senkes betraktelig og at konflikten kan legges død eller dempes vesentlig og partene i fremtiden kan få en bedre hverdag, sier Trond Jakobsen som har eksempler på at konfliktfylte saker kan få gode løsninger. Han nevner en sak der to familier var i konflikt av flere grunner. De var ikke på talefot, hverken verbalt, skriftlig eller via sosiale medier. Etter hvert ble de enig om å møtes i konfliktrådet, der de etter et langt møte begynte å småsnakke med hverandre – og avtalte at de skulle møtes for å drikke kaffe en dag.

-Her kjente både vi meklerne og partene at vi hadde gjort en god jobb for at møtet ble vellykket. Vi så tydelig at de hadde fått lagt av en tung bør fra sine skuldre, sier Trond Jakobsen.