Hvordan kommer saken til konfliktrådet?

Det er to måter saker kommer inn til konfliktrådet: du kan melde inn saken selv til ditt lokale konfliktråd, eller hvis det foreligger en anmeldelse kan saken komme via politiet.

Saken oversendes fra politiet til konfliktrådet

Når en ulovlig handling har skjedd og saken er politianmeldt, er det politiet som vurderer om dette er en sak som passer for konfliktråd. I såfall vil politiet spørre deg (og den andre parten) om du ønsker det, siden det er frivillig å møte i konfliktrådet. Du kan også selv spørre politiet om konfliktrådsbehandling dersom du ønsker det. Det går vanligvis bare noen dager fra konfliktrådet får saken til møtet holdes. Er du under 18 år, møter du i konfliktrådet med foreldre eller verge.

Du kan melde fra uten å gå til politiet

Andre konflikter som ikke blir politianmeldt, men som du likevel trenger å snakke om eller ordne opp i, kan også mekles i konfliktrådet. Da kan du selv melde inn saken til konfliktrådet i din region: her finner du ditt konfliktråd. Du kan også melde inn saken på skjema som du finner på nettsida vår.

Så tar vi kontakt med deg, eller du kan ringe til konfliktrådet. Kanskje trenger du bare råd, eller at du vil vi skal kontakte den du ønsker å møte. Hvis begge sier ja til å møtes, vil en mekler ta kontakt etter kort tid og snakke med deg om hva som vil skje i meklingsmøtet.

Det er gratis å bruke konfliktrådet. Møtes holdes i et lokale nær deg. Hvis du er under 18 år må foreldrene dine være enig i at du møter.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.