Straffesaker Konfliktrådet sender ein kopi av avtalen som er inngått til politiet. Når fristen for avtalen er ute, får politiet beskjed om avtalen er innfridd eller ikkje. Dersom avtalen er overheldt er saka opp og
I møtet snakkar vi om det som har skjedd (fortid), korleis situasjonen er i dag (notid) og korleis partane ønsker det skal bli (framtid). Målet for møtet er at alle skal få innsikt i kvarandres
Alle involverte må seie ja til å møte i konfliktrådet. Det er frivillig å møte å konfliktrådet, både om du vil møte, eller om du ønsker å trekke deg før eller under møtet. I første