Straffesaker Konfliktrådet sender en kopi av avtalen som er inngått til politiet. Når fristen for avtalen er ute, får politiet beskjed om avtalen er innfridd eller ikke. Dersom avtalen er overholdt er saken opp og
I møtet snakker vi om det som har skjedd (fortid), hvordan situasjonen er i dag (nåtid) og hvordan partene ønsker det skal bli (framtid). Målet for møtet er at alle skal få innsikt i hverandres
Alle involverte må si ja til å møte i konfliktrådet. Det er frivillig å møte i konfliktrådet, både hvorvidt du vil møte, eller om du ønsker å trekke deg før eller under møtet. I første