For ungdom

Har du gjort noko som er dumt eller ulovleg? Eller er det du som er blitt utsett for ei vond oppleving? Då kan eit møte i konfliktrådet vere ein fin måte å få ordna opp.

Konfliktrådet er gratis og for alle.

Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!

Klikk her for å finne det konfliktrådet du høyrer til.

Grafikk av to som prater

Spørsmål og svar

– Jeg sa ja til å møte i konfliktrådet, men nå angrer jeg. Er redd for å treffe han som slo meg den kvelden. Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Du kan trekke deg fra konfliktrådsbehandling når som helst uten at det får noen følger for deg. Da går saken tilbake til politiet som vil behandle lovbruddet slik de ville gjort om den ikke ble sendt til konfliktrådet i første  omgang.

Det er veldig vanlig å grue seg til et møte i konfliktrådet der man skal møte den som gjorde deg vondt. Men kanskje bør du vurdere en gang til om du skal møte i konfliktråd eller ikke? Politiet – og også mekleren går gjennom forhåndssamtale både med deg og han som slo, og har vurdert at meklingsmøtet kan være en fin mulighet for dere å møtes og snakke ut om det som skjedde. Du har har mulighet til å ha med dere en støtteperson i meklingsmøtet som du på forhånd avtaler med mekler. Det kan gjøre det lettere å møte, og det kan være fint å ha noen å snakke om opplevelsen med etterpå.

Et møte med gjerningspersonen kan bety at du ikke vil være redd for å møte han i framtida. Da har dere sett hverandre og snakket om hvordan dere skal forholde dere til hverandre – før dere eventuelt møtes igjen i nærmiljøet.

– Hva skjer i et meklingsmøte? Hvor lang tid tar det - og må jeg møte på politistasjonen?

Meklingsmøtet ledes av en til to meklere som legger til rette for en samtale om det som skjedde, hvordan situasjonen føles i dag – og hva som skal til for at dere kan bli ferdig med saken. I saker fra politiet, er kravet at det må inngås en avtales med krav som må overholdes, for at du ikke skal få ytterlige reaksjoner fra politiet.

Et møte tar vanligvis fra 1–3 timer og holdes normalt i den kommunen hvor hendelsen fant sted. Meklingsmøter holdes i mange type lokaler – fra rådhus og ungdomsklubber til lensmannskontorer og politistasjoner. Vanligvis på ettermiddag eller kveldstid.

Du kan også høre på podcasten vår, for å finne ut av hva som skjer i et meklingsmøte. Søk den opp på telefonen din, eller hør på den her.

– Hva skjer hvis avtalen som inngås i konfliktrådet blir brutt?

Dersom dette er en politisak, og det ikke blir inngått avtaler i møtet, eller avtalene ikke blir innfridd innen den fristen som står der, blir saken sendt tilbake til politiet som foretar en ny behandling.

Avtaler i straffesaker som er inngått i konfliktrådet, har to ukers angrefrist.

I sivile saker er det opp til partene og overholde avtalen, de må selv eventuelt avtale angrefrist.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.