For ungdom

Har du gjort noko som er dumt eller ulovleg? Eller er det du som er blitt utsett for ei vond oppleving? Då kan eit møte i konfliktrådet vere ein fin måte å få ordna opp.

Konfliktrådet er gratis og for alle.

Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!

Klikk her for å finne det konfliktrådet du høyrer til.

Grafikk av to som prater

Spørsmål og svar

– Hva skjer i et meklingsmøte? Hvor lang tid tar det - og må jeg møte på politistasjonen?

Meklingsmøtet ledes av en til to meklere som legger til rette for en samtale om det som skjedde, hvordan situasjonen føles i dag – og hva som skal til for at dere kan bli ferdig med saken. I saker fra politiet, er kravet at det må inngås en avtales med krav som må overholdes, for at du ikke skal få ytterlige reaksjoner fra politiet.

Et møte tar vanligvis fra 1–3 timer og holdes normalt i den kommunen hvor hendelsen fant sted. Meklingsmøter holdes i mange type lokaler – fra rådhus og ungdomsklubber til lensmannskontorer og politistasjoner. Vanligvis på ettermiddag eller kveldstid.

Du kan også høre på podcasten vår, for å finne ut av hva som skjer i et meklingsmøte. Søk den opp på telefonen din, eller hør på den her.

– Hva skjer hvis avtalen som inngås i konfliktrådet blir brutt?

Dersom dette er en politisak, og det ikke blir inngått avtaler i møtet, eller avtalene ikke blir innfridd innen den fristen som står der, blir saken sendt tilbake til politiet som foretar en ny behandling.

Avtaler i straffesaker som er inngått i konfliktrådet, har to ukers angrefrist.

I sivile saker er det opp til partene og overholde avtalen, de må selv eventuelt avtale angrefrist.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.