Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk)

Sfk er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat).

Sekretariatet har ca. 30 ansatte, og er delt i fire avdelinger:

  • Virksomhetsutvikling og styring
  • Fagutvikling
  • Kompetanse, kunnskapsformidling og samfunnskontakt (KKS)
  • IT og digitalisering

Kontakt ditt lokale konfliktråd om du vil snakke med en rådgiver, ønsker å melde inn en sak eller har andre spørsmål:

Besøksadresse:
Mariboes gate 13, 0183 oslo

Postadresse:
Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

Ledelsen i sekretariatet