SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggande Tiltak.

SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsførebyggande tiltak for barn og unge. I ein kommune er det mange enkeltpersonar og offentlege instansar som bidreg i dette arbeidet. Modellen skal sørge for å koordinere informasjon, kunnskap og ressursar mellom relevante kommunale/ fylkeskommunale aktørar og politi, og dessutan næringsliv og frivillige organisasjonar når dette er naturleg.

Alle norske kommunar kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag nyttast SLT i rundt 180 kommunar. Sekretariatet for konfliktråda (Sfk) har det nasjonale ansvaret for fagleg oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunane. Dette omfattar blant anna tilbod om opplæring, kurs, konferansar og nettverksmøte.

SLT-handboka

Denne er skrive spesielt til SLT-koordinatorar som skal organisere det førebyggande arbeidet i kommunar etter SLT-modellen. Men den kan òg vere nyttig for andre som er interesserte.

Last ned SLT-handboka
SLT samlingar, kurs og konferanse Les mer
Tryggere nærmiljø

En handbok om kriminalitetsførebygging og fysiske omgivnader. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggarar i kommuneadministrasjonen og politikarar.

Les meir

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.