Vi har 12 konfliktråd, fordelt på 22 lokasjoner i hele Norge.

Det er ditt lokale konfliktråd som kan gi deg råd om din sak er egnet for konfliktrådet, og det er hos ditt lokale konfliktråd saken din blir meklet, eller behandlet.

Finn kontaktinformasjon til ditt lokale konfliktråd under.

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.