Om organisasjonen

Konfliktrådet har ca. 130 medarbeidarar. Direktør for konfliktrådet er Christine Wilberg.

Sekretariatet for konfliktråda har fem avdelingar, og har det faglege og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Dei 12 konfliktråda er fordelt over heile landet, med til saman 22 lokasjoner.

Konfliktrådets verksemd er regulert i konfliktrådslova med tilhøyrande forskrift

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.