Om organisasjonen

Konfliktrådet har ca. 130 medarbeidere. Direktør for konfliktrådet er Christine Wilberg. 

Sekretariatet for konfliktrådene har fem avdelingerog har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktrådDe 12 konfliktrådene er fordelt over hele landet, med til sammen 22 lokasjoner.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.