Send inn sak til Konfliktrådet

Har du en konflikt du ønsker å løse? Noen du ønsker å møte ansikt til ansikt sammen med en mekler?

Send inn saken til ditt lokale konfliktråd, og vi tar kontakt med deg og den du ønsker å snakke med.

I enkelte saker kan det være mer hensiktsmessig for partene å sende saken direkte til konfliktrådene, uten å gå veien om å anmelde forholdet.
Politiet kan bistå partene i fylle ut dette skjemaet:
For politiet - henvis sivil sak til Konfliktråd

Innsender