Meld inn sak til Konfliktrådet

Har du en konflikt du ønsker å løse? Noen du ønsker å møte ansikt til ansikt sammen med en mekler?

Meld inn saken til ditt lokale konfliktråd og vi tar kontakt med deg og den du ønsker å snakke med.

I enkelte saker kan det være mer hensiktsmessig for partene å melde saken direkte til konfliktrådene, uten å gå veien om å anmelde forholdet.
Politiet kan bistå partene i fylle ut dette skjema:
For politiet - henvis sivil sak til Konfliktråd

Innsender