Hvorfor konfliktråd?

Hvis du har gjort noe galt, eller at noen har gjort noe mot deg som ikke føles greit, så kan et møte i konfliktrådet være en fin måte å få ordnet opp.

Møte ledes av en mekler som ikke tar noens side, han eller hun skal hjelpe dere begge. Det er ikke alltid noe å mekle om – men det er alltid noe å snakke om.

Har du opplevd en vond hendelse?

Hvis du for eksempel har vært utsatt for vold, trusler eller mobbing kan det være bra å fortelle den andre personen hvordan du føler det, og hvilke konsekvenser det har fått for deg.

Før dere møtes, vil mekleren ha en samtale med deg, sånn at du vet at han/hun vil møte deg for å snakke om hendelsen. Kanskje har du vært usikker og redd siden du ble utsatt for vold eller fikk trusler, og dermed trenger å høre fra gjerningspersonen hvorfor han/hun gjorde det – og om du trenger å være redd i framtiden.

For deg som er blitt utsatt for en vond hendelse, kan det å møte den som har gjort noe galt mot deg, gjøre at du lettere får bearbeidet det som har skjedd. Du kan si hva du mener, hvordan du følte det da hendelsen skjedde og hvordan du har det i dag, samt stille de spørsmålene bare den andre kan gi deg svar på. Misforståelser kan også oppklares i slike møter.

Har du gjort noe galt?

Konfliktrådet er en mulighet til å ta ansvar for det du har gjort og rette opp igjen det som ble ødelagt.

Hvis du har stjålet i en butikk, så kan du f. eks møte butikkeieren. Da snakker dere sammen om hvordan dere begge opplevde det som skjedde og hvilke konsekvenser det fikk. Dere kan avtale hvordan det som skjedde kan «gjøres godt igjen». En mekler leder møtet, men det er dere møtedeltakere som bestemmer hva som skal stå avtalen.

Noen avtaler fra butikktyveri handler om at du skal erstatte det du stjal, eller at du skal jobbe noen timer i butikken. Det kan også stå at dere har snakket sammen og at du ber om unnskyldning.

Har du gjort hærverk på bygninger eller gjenstander, kan du møte eieren. Har du mobbet noen, møter du den som har vært utsatt for det. Har du delt et bilde du ikke burde ha delt, møter du den som ble skadet av bildedelingen. I meklingsmøtet møter du alltid den som er blitt skadet ut fra det du har gjort.