Hva er ungdomsstraff og ungdomsoppfølging?

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner spesielt for ungdom i alderen 15 til 18 år. For å finne ut om denne straffen passer deg, vil saken din bli diskutert i KOG. Du må si ja til dette, det vil si samtykke, og si ja til straffereaksjonene. 

Hvis du sier ja til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, vil det bety at du er villig til å ta ansvar for egne handlinger og jobbe for en positiv utvikling i livet ditt. 

Dette betyr å

  • være med å lage en ungdomsplan med tiltak som du må følge opp i straffeperioden. Du vil bli fulgt opp av et oppfølgingsteam.  
  • møte den eller de du har gjort et lovbrudd mot (gjenopprettende møte), hvis de vil møte deg.  

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging handler om å få til endringer i livet ditt, om at du tar ansvar for det du har gjort og at vi sammen skal klare å snu ting til det positive for deg fremover.

Hvilke krav stilles til meg?

Du må være motivert og klar for å gjøre en innsats, men ungdomskoordinatoren og oppfølgingsteamet vil følge deg tett opp og støtte deg gjennom en tid der motivasjonen kan svinge. 

Målet er at du ikke skal bryte loven. 

Kort sagt
  • Du må si ja til ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging, enten til domstolen eller til politiet, for at disse straffereaksjonene skal være aktuelle
  • Hvis du får en slik straff, må du følge opp din egen ungdomsplan
  • Hvis den du har gjort noe mot vil møte deg, må du møte den/de i et møte som konfliktrådet setter opp