SLT-modellen

Den viktige samhandlingen

Det er mange, både enkeltpersoner og offentlige instanser, som bidrar i arbeidet med å forebygge rus- og kriminalitet blant barn og unge. Blant disse finner vi  skolen, politiet, barnevernet, fritidstilbud, næringslivet og frivillige organisasjoner.

De ulike aktørene har gjerne sine egne avgrensede ansvarsområder, virkemidler og måter å forstå utfordringene på. Spesialisert kompetanse er i utgangspunktet bra, fordi det bidrar til at aktørene kan gjøre en god jobb på sitt felt. Samtidig kan det også bli en utfordring å ivareta helheten. For å få et helhetlig situasjonsbilde i kommunen, er det derfor nødvendig at de ulike fagfeltene og ressursene koordineres.  SLT er en samhandlingsmodell som skal bidra til å sikre dette.

Når sektorene møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer, blir det enklere å drive målrettet forebygging. På denne måten kan man lettere fange opp faresignaler, og tiltak kan settes inn tidligere og mer presist – mens faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

SLT-modellen gir også personlige gevinster for alle som jobber med barn og unge og forebygging. Mer kunnskap om andres fagområder utvider ens egen faglige horisont. Utvikling av strategier og tiltak man ikke hadde greid å få til alene blir mulig, når man samarbeider. Når alle drar i samme retning, skaper dette økt trygghet, tillit og gode relasjoner.

I menyen til høyre finner du mer stoff om den viktige samhandlingen.

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.