SLT-innføringskurs

SLT-innføringskurset er et tilbud til SLT-koordinatorer i nye SLT-kommuner og nyansatte i allerede etablerte SLT-kommuner. Koordinatorer som har jobbet lenge, men som ønsker seg en oppfriskning av kunnskapen om SLT er også velkomne på innføringskurset.

Kurset går over to dager og gir en innføring i SLT-modellen, med gode eksempler fra kommuner som har tatt modellen i bruk. Temaer som koordinering, forebygging og kommunikasjon står også på programmet.

På kursene benytter vi noen av landets mest erfarende SLT- koordinatorer som deler av sin kunnskap og erfaringer.

Kurset avholdes digitalt i februar hvert år. I 2024 går kurset 13.-14. februar.

Her kan du se programmet for SLT Innføringskurs 2024