Stine Jakobsson Strømsø

Stine Jakobsson Strømsø – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

-Fra familievoldssaker til nasking og nabokonflikter gjør at jeg møter mennesker i svært ulike livssituasjoner. Det er nok bredden i type konflikter som er mest utfordrende, men også det mest spennende, sier Stine Jakobsson Strømsø (42) som er mekler i Storfjord kommune i Troms og Finnmark fylke. Til daglig jobber hun som direktør. Opphavet til at hun ble mekler,  var en tidligere kollega i Oslo som snakket varmt om meklervervet.
Mona 3

Brudd på smittevernloven til Konfliktrådet

-Mer forebyggende enn bøter, sier politiet

Ni ungdommer som ble anmeldt for brudd på de lokale smittevernforskriftene i Bodø etter en fest i slutten av februar, blir ikke bøtelagt. I stedet har politiet med medhold av Statsadvokatene i Nordland besluttet at saken skal avgjøres ved mekling. På landsbasis er dette den første «Covid-relaterte» straffesaken som er sendt konfliktrådet.

animasjonsfilm 1

Animasjonsfilm til unge lovbrytere

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner som konfliktrådet er ansvarlig for. Dersom en ung lovbryter skal få ungdomsoppfølging eller idømmes ungdomsstraff, må ungdommen og verge samtykke til at en slik reaksjon gis. Da må ungdommen få god informasjon om hva straffereaksjonen går ut på. Animasjonsfilmen – som ble ferdigstilt på nyåret – gir svar på akkurat det.

Trond Jakobsen

Trond Jakobsen - derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

-Gleden av å kunne bidra til løsning av konflikter som i utgangspunktet kan virke som fastlåste saker, gjør at jeg trives med vervet. Det sier Trond Jakobsen (46) som er mekler i Lillehammer og omegn – og tilhører Konfliktrådet Innlandet. Til daglig jobber han i ambulansetjenesten på Sykehuset Innlandet.

Berit  2-2  Trafo

Lovbrytere fra trafikken får innblikk i konsekvensene

Det startet med en tragisk bilulykke i 2002 der fire ungdommer mistet livet. Venner som ønsket å forhindre at det skjedde igjen, tok initiativet til opprettelse av Trafoen i Kristiansand. Her skal deltakerne gjennom samtaler og filmer av trafikkulykker på nært hold, motiveres til å slutte med kjøring i ruspåvirket tilstand eller i stor fart. Noen av ungdommene som har fått ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging i konfliktrådet på bakgrunn av trafikale lovbrudd, har Trafoen som et krav de må delta i.  

Fontene

Ville helst ha fengsel....

En historie som viser at det nytter! Les om 16-åringen som takket være engasjerte folk rundt seg, har fått igjen troen på en framtid med jobb og et annet liv. Via ungdomsoppfølging tas det tak i grunnen til at ungdom ruser seg og begår kriminalitet.

VERTIKAL_RGB

Rapporter om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Det foreligger en rapport om tidsbruk fra lovbrudd begås til straffegjennomføringen i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging starter, og en rapport om overføringsgrunnlaget i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Begge rapportene ligger på våre sider til nedlasting.

Jan 2021 Christine Wilberg

Bekymringsfull nedgang i antall saker til konfliktrådene

Konfliktrådet har hatt en nedgang i antall saker i 2020 – sammenliknet med 2019. Dette gjelder både sivile saker, straffesaker, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. 6188 saker er mottatt i 2020, sammenlignet med 6582 saker året før – en nedgang på 6 %.

Line Victoria Elvegård

Line Victoria Elvegård – derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe for medmennesker og samfunnet ellers. Det gjør meg godt å kunne hjelpe andre mennesker. Følelsen du får når partene gir hverandre en klem på vei ut døra er nærmest ubeskrivelig, sier mekler Line Victoria Elvegård (36).

Korona ga ikke flere nabokonflikter

Midtveis i januar er saktallene for 2020 klare. NTB skrev denne artikkelen i romjula der de oppsummerer noen trender fra det spesielle året som straks er historie.