Til deg som har vært utsatt for et lovbrudd

Har du spørsmål du ønsker besvart eller noe du ønsker å si til gjerningspersonen?  Konfliktrådet kan være en mulighet for deg. Vi gir deg mulighet til å si hvordan du har opplevd det som skjedde, hvordan det har påvirket deg og hva du trenger nå.

I konfliktrådet møtes mennesker for å snakke sammen etter lovbrudd og ulike konflikter.  Vi har god erfaring med å tilrettelegge for møter mellom mennesker etter mange type lovbrudd.  Konfliktrådet har taushetsplikt.

Myndighetene er opptatt av å ivareta deg som ble utsatt for lovbrudd blant annet gjennom tilbud om konfliktråd som er en offentlig og gratis tjeneste.  

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende samtale om hvordan et møte og en dialog med den andre parten eventuelt kan tilrettelegges i din situasjon.  Finn kontaktinformasjon til ditt nærmeste konfliktråd her. 

Jeg følte meg velkommen og fri til å si alt jeg mente. Jeg klarte å få sagt alt, og holdt ingenting tilbake takket være tryggheten konfliktrådet ga oss.En part etter møtet

Anerkjennelse av urett og veien videre 

Vold og trusler er blant de lovbruddene der det kan være et særlig behov for å snakke sammen i konfliktrådet. Mange har behov for å få tilbake trygghet og få anerkjennelse for de vonde opplevelsene lovbruddet medførte. Å snakke sammen i en trygg ramme kan hjelpe. 

I konfliktrådet kan dere som velger å møtes få satt ord på det som skjedde, hvilke opplevelser, følelser og tanker dere sitter igjen med. Hvilke konsekvenser har lovbruddet hatt for deg? Hva er viktig at skjer nå? Hva kan hjelpe deg med tanke på det som har skjedd?

 

Du kan selv ta initiativ til møte 

Du kan selv kontakte konfliktrådet for å høre om vi kan tilrettelegge for et møte med gjerningspersonen. Et møte mellom dere avhenger først og fremst av at både du og gjerningspersonen sier ja til et møte i konfliktrådet.   

Sammen med deg og den du ønsker å møte finner vi ut hvordan vi best kan tilrettelegge for en dialog og et møte mellom dere.  

Du kan også bli kontaktet av konfliktrådet 

Konfliktrådet mottar saker fra politi og fra domstol der et møte mellom den som ble utsatt for lovbrudd og en gjerningsperson er et tilbud i forbindelse med en straffesak.   

En gjerningsperson kan også selv kontakte konfliktråd med ønske om et møte med den eller de lovbruddet rammet dersom de har behov for dette.

Hvis du får en slik henvendelse fra konfliktrådet så ønsker vi først en samtale med deg for å høre hva som er dine behov og om du ønsker å delta.  

 Les mer om møter i konfliktråd i straffesaker og i sivile saker her 

Frivillig og trygt

Konfliktrådet forbereder møtene godt med dere som skal delta og tar hensyn til deres behov. Vi lager en trygg ramme for å snakke sammen.  

Det er frivillig å delta. Du kan trekke deg når du vil.  

Det kan være fint å ha med seg en person som du har tillit til og som du kan dele tanker med også etterpå.   

Ofte er det flere som er berørt av et lovbrudd og som kan være viktige for dialogen mellom deg og gjerningspersonen. Dette vil vi spørre deg om på forhånd.