Hva skjer før et meklingsmøte?

Alle involverte må si ja til å møte i konfliktrådet. Det er frivillig å møte å konfliktrådet, både hvorvidt du vil møte, eller om du ønsker å trekke deg før eller under møtet.

Alle involverte må si ja til å møte i konfliktrådet. Det er frivillig å møte i konfliktrådet, både hvorvidt du vil møte, eller om du ønsker å trekke deg før eller under møtet.

I første omgang blir du invitert til en forsamtale med mekler der du vil få informasjon om hva konfliktrådet er, hvordan et møte med den eller de andre deltakerne skjer, og du kan stille de spørsmålene du har. Mekleren vil snakke med deg om hva du ønsker skal komme ut av møtet og hva du har behov for å si til den eller de du møter.

Ønsker du å ha med deg en støtteperson, skal det også avklares i forsamtalen. Du kan ikke møte med advokat, men kanskje du har et familiemedlem, en venn, en lærer o.a. som kan være med deg. Den andre parten vil i forkant bli informert dersom du ønsker å ha med en støtteperson.

Formøtet kan foregå ved fremmøte, på telefon eller som et skjermmøte.

Er partene under 18 år, har forelde og verge rett til å være til stede – og de skal også underskrive en eventuell avtale.