Hva er en avtale?

De som møtes i konfliktrådet finner i de fleste tilfeller frem til en enighet. Avtalen er en skriftliggjøring av det partene har blitt enige om.

Det er partene som bestemmer innhold og ordvalg i avtalen. I noen saker kan partene bli enige om at det blir betalt en økonomisk kompensasjon for skaden som er påført. I saker om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, er det imidlertid ikke anledning til å avtale slik erstatning i meklingsmøte. Eventuell erstatning må avklares før saken overføres til konfliktrådet.

I alle sakstyper kan en avtale gå ut på å utføre arbeid.

Partene kan også skrive ned at de har fått snakket ut, er enige om å legge saken bak seg og om hvordan de skal forholde seg til hverandre i fremtiden. Ofte skrives det også ned en unnskyldning hvis partene ønsker dette.

Partene har to ukers angrefrist på avtaler i straffesaker. I sivile saker må partene avtale angrefrist dersom de ønsker det.

I straffesaker fra politiet hvor partene inngår en skriftlig avtale, og hvor avtalen blir innfridd, blir det ingen registrering på den ordinære politiattesten. På den utvidede politiattesten blir saken slettet dersom det ikke blir gjort nye lovbrudd de neste to årene.

Avtalen blir signert av partene og verge dersom partene er under 18 år – og av mekler. Det blir avtalt en frist (dato) for når avtalen skal innfris. Dersom avtalen blir innfridd, er saken avsluttet, også fra politiet sin side.

Hør på konfliktrådspodden for å få et innblikk i hva som skjer når noen møtes ansikt til ansikt i konfliktrådet.

Eksempler på avtaler

Det finnes ingen standardavtale, og det er opp til partene i møtet å avtale hva de vil ha med.

  • Eksempel kan være Ola som har nasket i butikken. I møtet med butikksjefen avtaler han å jobbe tre lørdager med å rydde på lageret.
  • Heidi som ble tatt etter hærverk på skolen sin, gjør avtale om å tilbakebetale 3000 kr i erstatning fordelt på seks måneder med 500 kr. hver måned.
  • Eller Hans som etter å ha ødelagt blomsterurner i parkene i byen, jobber i parkvesenet en uke av sommerferien.
  • Espen som rev i stykke jakken i slagsmål med Rasim, gjør avtale om økonomisk erstatning av jakken til 1000 kr., og vil også ha med i avtalen at han er lei seg for det han gjorde. Rasim og Espen er begge enige om å legge saken bak seg og vil fortelle kameratene sine, som også var tilstede når det skjedde, at de nå har snakket ut og er ferdig med saken. De ble også enige om at hvis de møtes tilfeldig skal de hilse på hverandre.
  • Isabel og Fatima ber Natalia om unnskyldning for trusselmeldingene som de sendte i sommerferien på Snap. De lover at de aldri skal gjøre det igjen og de har skrevet et brev med unnskyldning til Natalia som godtar unnskyldningen. De har tidligere vært venninner og alle tre ønsker å bli det igjen.
  • Herr Hansen ønsker konfliktrådet til å bistå med å få ned det høye treet i herr Olsens hage. Avtalen de to naboene gjør er at de deler utgiftene til at et firma hogger ned treet, og så skal veden stables i hagen til herr Olsen.
  • Lina på 7 år og hennes mor møter en hundeeier i nabolaget, etter at hunden hoppet over gjerdet og skremte Lina. Avtalen blir at Lina skal inviteres på tur med hundeeieren.