SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 180 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. Dette omfatter blant annet tilbud om opplæring, kurs, konferanser og nettverksmøter.

Her kan du lese mer om hvordan etablere og jobbe etter SLT-modellen:

SLT-håndboken

Håndboken er skrevet spesielt til SLT-koordinatorer som skal organisere det forebyggende arbeidet i kommuner etter SLT-modellen. Men den kan også være nyttig for andre som er interesserte. Har du spørsmål eller innspill til denne håndboken? Ta kontakt med oss!

Last ned SLT-håndboken (pdf)
Tryggere nærmiljøer

En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere.

Les mer
SLT-dokumenter og publikasjoner

Dokumentasjon og gode planer er viktig i SLT-arbeidet. Her finner du lokale SLT-dokumenter og noen utvalgte nasjonale publikasjoner som er relevante for SLT-arbeidet.

Finn dokumentene her

Aktuelt

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer
Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Les mer

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.