SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 190 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. Dette omfatter blant annet tilbud om opplæring, kurs, konferanser og nettverksmøter.

SLT kort oppsummert

  • Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.
  • Sikrer at de ressursene som allerede finns hos kommune og politi, blir mer samkjørt og målrettet.
  • Daglig er det mange som legger ned en stor innsats for å gi barn og unge bedre oppvekstsvilkår. SLT handler om å gjøre denne innsatsen mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i hver kommune.
  • Modellen ble introdusert i Norge tidlig på 1990-tallet av KRÅD, og er siden den gang grundig utprøvd av ca. 200 norske kommuner.
  • Modellen har blitt evaluert blant annet av PHS og NIBR: "Modell for forebygging av kriminalitet" (PHS 2008). "Kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene" (NIBR/PHS 2008)
  • I "Modell for forebygging av kriminalitet" framholdes SLT-modellen som en sterk og tydelig arbeidsmodell for forebygging av kriminalitet.
SLT-håndboken

Håndboken er skrevet spesielt til SLT-koordinatorer som skal organisere det forebyggende arbeidet i kommuner etter SLT-modellen. Men den kan også være nyttig for andre som er interesserte. Har du spørsmål eller innspill til denne håndboken? Ta kontakt med oss!

Last ned SLT-håndboken (pdf)
Tryggere nærmiljøer

En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere.

Les mer
SLT-dokumenter og publikasjoner

Dokumentasjon og gode planer er viktig i SLT-arbeidet. Her finner du lokale SLT-dokumenter og noen utvalgte nasjonale publikasjoner som er relevante for SLT-arbeidet.

Finn dokumentene her

Aktuelt

Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022

I går ble rapporten «Barne- og ungdomskriminalitet i Oslo 2022 - Utfordringer i ulike geografiske områder»  lansert på den årlige SaLTo-konferansen, som denne gangen ble avholdt på Deichmann i Bjørvika. Rapporten er skrevet av Annica Allvin og Tara Søderholm ved Felles enhet for forebygging (FF) og Oslo Politidistrikt.

Les mer

Fem nye videoer:

Endelig er SLT-filmene her

Filmene om SLT er laget for å synliggjøre fordelene med SLT-modellen og alt det gode SLT-arbeidet. Etter to års ventetid er vi glade for å kunne dele filmene med dere.

Les mer

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.