SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Gjennom å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner, skal modellen fremme gode og trygge oppvekstsvilkår. Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 190 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. 

SLT kort oppsummert
  • Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.
  • Modellen skal sikre at ressursene i kommunen og politiet, blir mer samkjørt og målrettet.
  • SLT handler om å gjøre innsatsen for bedre oppvekstsvilkår, mer effektiv, ved å samordne de gode kreftene i hver kommune.
  • Modellen ble introdusert i Norge tidlig på 1990-tallet av KRÅD, og er siden den gang tatt i bruk av ca. 200 norske kommuner.
                                                         
SLT-håndboken

Håndboken er skrevet spesielt til SLT-koordinatorer som skal organisere det forebyggende arbeidet i kommuner etter SLT-modellen. Men den kan også være nyttig for andre som er interesserte. Har du spørsmål eller innspill til denne håndboken? Ta kontakt med oss!

Last ned SLT-håndboken (pdf)
Tryggere nærmiljøer

En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere.

Les mer
Dokumenter og publikasjoner

Dokumentasjon og gode planer er viktig i SLT-arbeidet. Her finner du lokale SLT-dokumenter og noen utvalgte nasjonale publikasjoner som er relevante for SLT-arbeidet. Her finner du også evalueringer av modellen.

Finn dokumentene her

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.