SLT-modellen

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig.

Alle norske kommuner kan ta i bruk SLT-modellen, og i dag benyttes SLT i rundt 180 kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene. Dette omfatter blant annet tilbud om opplæring, kurs, konferanser og nettverksmøter.

Her kan du lese mer om hvordan etablere og jobbe etter SLT-modellen:

SLT-håndboken

Håndboken er skrevet spesielt til SLT-koordinatorer som skal organisere det forebyggende arbeidet i kommuner etter SLT-modellen. Men den kan også være nyttig for andre som er interesserte. Har du spørsmål eller innspill til denne håndboken? Ta kontakt med oss!

Last ned SLT-håndboken (pdf)
SLT samlinger, kurs og konferanse Les mer
Tryggere nærmiljøer

En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske omgivelser. Denne er nyttig for alle som steller med fysisk planlegging, men først og fremst planleggere i kommuneadministrasjonen og politikere.

Les mer
SLT-dokumenter og publikasjoner

Dokumentasjon og gode planer er viktig i SLT-arbeidet. Her finner du lokale SLT-dokumenter og noen utvalgte nasjonale publikasjoner som er relevante for SLT-arbeidet.

Finn dokumentene her

Aktuelt

Tegnet illustrasjon av en SLT-koordinator

SLT-konferansen 2021

Den 7. desember ble den årlige SLT-konferansen avholdt digitalt. Konferansen er en årlig fagkonferanse og møteplass for SLT-koordinatorer. Fikk du ikke med deg årets konferanse? Da kan du se den i opptak.

Les mer

Ønsker du kontakt?

Finn din lokale SLT-koordinator, eller ta kontakt med oss.