Konfliktrådsmøter vår/sommer 2021. En smittevernveileder, som bygger på Folkehelseinstituttets råd, ligger til grunn for hvordan vi i denne tiden kan møtes ansikt til ansikt. Møter i konfliktrådet skal være trygge og gode, enten de skjer over telefon, video eller ved fysiske møter. Alle typer saker kan meldes inn (knapp til høyre), eller du kan kontakte konfliktrådet i ditt distrikt.

Aktuelle saker