Straffereaksjoner

Konfliktrådet har ansvaret for flere alternative straffereaksjoner; mekling i konfliktråd, ungdomsoppfølging, ungdomsstraff og oppfølging i konfliktråd.

Hvilken straffereaksjon som er aktuell, vil avhenge av hva slags sak det er snakk om. For saker der ungdom var under 18 år på gjerningstidspunktet, kan både mekling og ungdomsreaksjonene være aktuelle. Mekling i konfliktråd kan benyttes der ungdommen ikke har behov for oppfølging over tid.

Ungdomsstraff kan idømmes av domstolen, mens de øvrige reaksjonene kan ilegges/idømmes av både påtalemyndigheten og domstolen.

Mekling i konfliktråd

Straffereaksjon som kan ilegges uavhengig av alder, der gjerningsperson og fornærmede møtes for å delta i en gjenopprettende prosess. Mekling kan også benyttes i henlagte saker.

Les mer
Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Straffereaksjoner for lovbrudd begått mellom 15 og 18 år som består av tverrfaglig oppfølging og gjenopprettende prosess.

Les mer
Oppfølging i konfliktråd

Straffereaksjon for unge over 18 år, og i saker om vold i nære relasjoner.

Reaksjonen inneholder gjenopprettende prosess og oppfølging over tid.

Les mer

Trenger du hjelp i en konflikt?

Finn ditt Konfliktråd eller meld inn saken din til konfliktrådet her.