Hva skjer etter et meklingsmøte?

Dersom avtalen inneholder en frist for når den skal være gjennomført, skal den som er klager/fornærmet i en sak, melde fra til konfliktrådet om avtalen er innfridd eller ikke.

Straffesaker
Konfliktrådet sender en kopi av avtalen som er inngått til politiet. Når fristen for avtalen er ute, får politiet beskjed om avtalen er innfridd eller ikke. Dersom avtalen er overholdt er saken opp og avgjort, hvis ikke, kan politiet ta opp saken igjen og vurdere andre strafferettslige reaksjoner.

Straffesaker fra politiet hvor partene blir enige om en avtale, og avtalen blir innfridd, medfører ingen registrering på den ordinære politiattesten. På den utvidede politiattesten blir saken slettet dersom det ikke blir gjort nye lovbrudd de neste to årene. Det kan være enkelte unntak, og ungdomsoppfølging og ungdomsstraff har egne regler.

Sivile saker

Hvis partene ønsker et nytt møte, er det mulig dersom begge parter ønsker det. I sivile saker hvor behandling i konfliktråd ikke fører frem, står klager fritt til å ta kontakt med forliksrådet eller evn melde saken til politiet.