Hva skjer i et meklingsmøte?

Det er mekleren som leder møtet. I meklingsmøtet får alle si det de ønsker, men i en tone og et ordbruk som gjør at ingen føler seg utskjelt eller utrygg.

I møtet snakker vi om det som har skjedd (fortid), hvordan situasjonen er i dag (nåtid) og hvordan partene ønsker det skal bli (framtid). Målet for møtet er at alle skal få innsikt i hverandres handlinger, meninger og følelser.

De fleste møtene varer fra 1- 3 timer. Møtes ledes av 1-2 meklere. Disse har taushetsplikt.

Alt er frivillig i konfliktrådet. Det er møtedeltakerne – og ikke mekleren – som bestemmer hva som skal stå i en eventuell avtale, og det er frivillig om du vil inngå en avtale eller ikke. Meklerne skal imidlertid godkjenne avtalen. I straffesaker er det to ukers angrefrist på avtalen, mens i sivile saker må dere selv avtale en angrefrist hvis dere ønsker det.

Det er taushetsplikt for alle som er med. Ingen skal fortelle hva som skjer i møtet. Formålet med taushetsplikten er at alle skal kunne snakke fritt og føle seg trygge på at det som blir sagt ikke kommer videre – uten at partene selv gjør en avtale om det.