Direktør Christine Wilberg

63 dager etter - slik foregår det ikke i konfliktrådet

Filmen «63 dager etter» lastet Aftenposten opp på sine nettsider 11. november 2020. Filmen handler om en kvinne som møter sin voldsmann fordi han vil si unnskyld til henne.  

Meklekurs Trondheim 2[1]

Engasjerte meklere på kurs i RJ-uka

Det passer godt å gjennomføre kurs for nye meklere i konfliktrådet akkurat denne uka, siden vi nå er midt i Restorative Justice Week – som markeres over hele Europa

Jordbruk nord 2

Korfor er jord så vanskeleg å snakke om?

Å få opp på bordet kva det å eige og å bruke jord faktisk dreiar seg om, er avgjerande for å få i gang gode samtalar og etter kvart også gode avtalar om leige av jord.  I Vestvågøy har Konfliktrådet vore ein viktig samarbeidspart for å prøve ut arbeidsformer som legg til rette for slike samtaler.

Det skriv Tone Magnussen i ein kronikk der Konfliktrådet i Nordland, avd Svolvær, har testa ut tilrettelagte møte som metode der jordeigarar og aktive bønder fått lagt fram sine syn og vurderingar for kvarandre.    

Berit

Konfliktråd i idretten

Heller ikke idretten går fri for konflikter. Mobbing, krangel, bildedeling og andre konflikter tar tid og krefter fra dem som engasjerer seg i idrettslagene. Vi i konfliktrådet kan bidra, og nå er det idrettskretser som tar kontakt for å legge til rette for konfliktløsninger. På nettsida til Viken Idrettskrets er Berit Hagen fra Konfliktrådet i Agder, intervjuet om hva konfliktrådet kan bistå med.

logo

Vi søker morgendagens toppleder til Konfliktrådet Sør-Vest

Vil du være en del av et viktig samfunnsoppdrag som har stor betydning for enkeltmenneskers liv? Konfliktrådet Sør-Vest søker nå etter ny leder.

gisle Roksund

Viktig fokus på Verdensdagen for psykisk helse

Å få løst konflikten er helsebringende

På Verdensdagen for psykisk helse, kan det være viktig å ta til seg erfaringene fra en allmennlege som hver dag møter mennesker med ulike plager. Å få løst konflikter, kan være helsebringende, påstår Gisle Roksund. -Det å leve med uløste konflikter påvirke definitivt helsa vår. Hvordan vi har det med de rundt oss og hvordan hverdagen oppleves, har stor betydning. Livet går i kroppen, sier han.

Greta Birkeland portrett

Konfliktrådet, en del av servicetorget i Agder Fengsel

-Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen, derfor er det naturlig at konfliktrådet Agder deltar på Servicetorget, sier Greta Birkeland, tilbakeføringskoordinator i Agder fengsel som åpnet i juni 2020.

RUS 2

Etter mange år med kriminalitet og rus

Nå ønsker Dawid å fremstå som et forbilde

Da Dawid fylte 22 år hadde han brukt over 2 millioner kroner på rusmidler. Han har ruset seg jevnlig siden han var 14 år, og omsatt narkotika fra 17-års alderen. Etter flere dommer og soning i fengsel fikk han en betinget dom med vilkår om ett år med oppfølging i konfliktråd. Nå har det meste i livet endret seg til det positive

Bengt 2

Bengt Friis Hansen - derfor ble jeg mekler i konfliktrådet

Bengt Friis Hansen ble mekler etter at han i lærerrollen på 90-tallet fikk tilbud om kurs i skolemekling – og ble så positiv til hvordan elevmeklere ble opplært til å kunne bistå medlever i konflikter. I dag mekler han selv i mange typer saker.

Ramponert først kafèen, så pusset de opp

To gutter som gjorde hærverk på en kafè på Sørlandet, ble tatt av politiet og saken havnet i konfliktrådet. Her ble det inngått avtale om at guttene skulle være med på å pusse opp kafèen. De bar stein, la heller og malte utendørs. Les artikkelen i Agderposten der både kafèeierne, politiet og konfliktrådet uttaler seg om det som skjedde.