post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

 

Telefon 21 01 23 01

Direktør Christine Wilberg 913 29 433 christine.wilberg@konfliktraadet.no
Presse- og medieansvarlig Gro Jørgensen 918 84 571 gro.jorgensen@konfliktraadet.no

 

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet - og beredskapsdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift.