– Etter at jeg kranglet med en jeg møtte på russefest, er jeg blitt anmeldt for legemsfornærmelse og skal i konfliktråd. Hvis vi ikke kommer til enighet, hva skjer da?

Hvis dere ikke kommer til enighet om en avtale, eller punktene i avtalen ikke blir oppfylt, sendes saken tilbake til politiet for ny vurdering.